Rēzeknes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam

Publicēts 18.01.2019

Paziņojums par dokumentu apstiprināšanu
Attīstības programmas gala redakcija
Vides pārskats
Apstiprināts Rēzeknes novada pašvaldības attīstības programmas 2012.-2018. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2012. un 2013. gada rezultātiem
Aktualizēts Rēzeknes novada attīstības programmas Investīciju plāns
Apstiprināts Rēzeknes novada attīstības programmas Investīciju plāna 1. pielikuma kartogrāfiskais materiāls
Aktualizēts Rēzeknes novada attīstības programmas Investīciju plāns
Apstiprināts Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2014. gadu, tanī skaitā triju gadu perioda pārskats
Aktualizēts Rēzeknes novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam Rīcības un Investīciju plāns (2017. gada 6. aprīlī)
Aktualizēts Rēzeknes novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam Investīciju plāns (2017. gada 6. jūlijā)

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0