Projekta “Globālās Skolas” noslēguma konference Lūznavā

Publicēts 26.03.2018

Rēzeknes novada Lūznavā 2018. gada 21. martā notika ES programmas „DEAR” projekta “Globālās skolas: EYD 2015 tilts uz cerīgu nākotni pirmsskolā un sākumskolā”, Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# noslēguma konference. Projektu īstenoja Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Austrijas, Bulgārijas, Čehijas, Francijas, Itālijas, Īrijas, Latvijas, Lielbritānijas, Portugāles un Spānijas pašvaldībām un izglītības organizācijām.

Projekta darbības notiek trīs gadu garumā, sākot no 2015. gada aprīļa līdz 2018. gada maijam. Latvijā projekta mērķis bija piedāvāt Rēzeknes pilsētas un novada pirmsskolu un sākumskolu pedagogiem iespēju bez maksas apmeklēt vadošo Latvijas speciālistu seminārus par attīstību/globālo izglītību, iepazīties ar ES valstu pieredzi, kā arī pašiem veidot mācību materiālus darbam bērnudārzos un sākumskolās.

Metodisko materiālu izstrāde notika sadarbībā ar ekspertu grupu no Valsts izglītības satura centra (VISC), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Latvijas Universitātes, Izglītības attīstības centra (IAC), Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) un Rēzeknes novada izglītības pārvaldes. Projekta eksperti atlasīja uz kompetenču pieeju balstītus mācību materiālus un organizēja Austrijā izdoto globālās izglītības mācību materiālu tulkošanu, adaptēšanu Latvijas kontekstam un aprobāciju Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības iestādēs un sākumskolās.

Noslēguma konferencē dalībniekiem bija iespēja saņemt trīs mācību līdzekļus pirmsskolai un sākumskolai. Mācību līdzekļos bērni un skolēni tiek aicināti iepazīt tomātus, papīra un plastmasas rašanās vēsturi, ražošanu un to lietošanas iespējas mūsdienās no globālās izglītības viedokļa. Grāmatās bērniem to palīdz izdarīt Latgales puika Boņuks, pilnajā vārdā Bonifācijs. Viņš ir dzīvespriecīgs un zinātkārs zēns, kurš grib visu pajautāt un saprast. Konferences laikā dalībnieki piedalījās praktiskās nodarbībās un dalījās pieredzē par mācību līdzekļu aprobācijas laikā skolās un bērnudārzos secināto. Visus mācību līdzekļus Latvijas skolotāji un jebkurš interesents var brīvi lejuplādēt projekta mājas lapā un izmantot savā darbībā: http://horse.rezeknesnovads.lv/category/projekti/global-schools-macibu-materiali/

Projekta vadītāja Inta Ozolniece prezentēja projekta rezultātus Latvijā, kas neraugoties uz ierobežotu budžetu, pārsniedz projektā plānoto. Latvija ar savu darbību projektā ir apliecinājusi sevi kā uzticamu un profesionālu sadarbības partneri.

Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja Ineta Upeniece, uzrunājot konferences dalībniekus, atzīmēja, ka izstrādātie mācību materiāli ir labs pienesums Latvijas skolotāju mācību līdzekļu arsenālam.

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra un vadītāja vietnieks Vilis Deksnis pateicās par ieguldījumu izglītības kvalitātes paaugstināšanā novadā projekta vadītājai Intai Ozolniecei, projekta vadītājas asistentei Ingai Zapānei un visiem projektā iesaistītajiem skolotājiem. Pateicība tika izteikta arī mācību materiālu ilustrāciju autorei māksliniecei Līgai Romančukai un maketētājai Tatjanai Kārkliniecei.

Konferences dalībniekus ar muzikāliem priekšnesumiem sveica J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas vokālās nodaļas audzēknis Iļja Orlovs un Nautrēnu vidusskolas skolēnu vokālais ansamblis skolotāja Ivara Rjabovska vadībā.

Projekta ekspertu grupas vārdā vēlos izteikt cerību, ka projekta rezultāti visvairāk izpaudīsies kā Latvijas bērnu un skolēnu zināšanu, kritiskās domāšanas un kompetenču uzlabošanās.

Gunārs Strods,
Dr. Paed., Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas asociētais profesors,
projekta vadošais eksperts

Foto: Eduards Medvedevs

Fotogalerija

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ievietotās informācijas jebkuru iespējamo pielietojumu.

global logoEK_logo_lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0