Projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” ietvaros uzsāks darbu “Izbraukuma veselības istaba”

Publicēts 05.07.2017
Foto no interneta resursiem

Projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” Nr. 9.2.4.2/16/I/027 darbības ietvaros jūlija mēnesī tiek uzsākta aktivitāte/pasākums “Izbraukuma veselības istaba”. Pasākumā paredzēts sniegt teorētisku informāciju par sirds un asinsvadu sistēmas veselību, paaugstināta un pazemināta arteriālā asinsspiediena ietekmi, liekā svara problēmām, izmaiņām holesterīna un cukura līmeņa rādītājos (asinīs).

Būs iespēja veikt veselības paškontroles mērījumus ,t.i., kvalitatīvi un precīzi izmērīt asinsspiedienu, noteikt ķermeņa svaru un auguma garumu, aprēķināt ķermeņa masas indeksu, kā arī noteikt cukura un holesterīna līmeni asinīs. Tiks sniegta īsa ekspreskonsultācija ar mērķi mudināt pasākuma dalībniekus veikt ikdienas kaitīgo paradumu izskaušanu.

Šo pasākumu plānots īstenot visā novada teritorijā, t.i., 25 pagastos. Pasākuma apmeklētāju skaits ir ierobežots, pieteikšanās notiks, zvanot uz norādītajiem tālruņa numuriem.

Pasākuma “Izbraukuma veselības istaba” norise Rēzeknes novada pagastos 2017. gada jūlijā

Nr. p.k.

Norises datums

Norises laiks (plkst.no-līdz)

Īstenošanas vietas adrese

1. 10.07.2017 8.30 – 11.30 Gaigalavas pagasta kultūras nams, Rēzeknes iela 2, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV – 4618 . Pieteikšanās, zvanot pa tālr. 28670203 (Ingūna)
2. 13.07.2017 8.30 – 11.30 Nagļu pagasta tautas nams, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes nov., LV – 4631. Pieteikšanās, zvanot pa tālr. 28670203 (Ingūna)
3. 14.07.2017 8.30 – 11.30 Rikavas pagasta kultūras nams, Jaunības iela 10, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV – 4648.
4. 17.07.2017 8.30 – 11.30 Dricānu pagasta kultūras nams, Pagastmāja, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV – 4615.  Pieteikšanās, zvanot pa tālr. 28670203 (Ingūna)
5. 18.07.2017 8.30 – 11.30 Stružānu pagasta kultūras nams, Miera iela 14, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV – 4643. Pieteikšanās, zvanot pa tālr. 28670203 (Ingūna)
6. 31.07.2017 8.30 – 11.30 “Halle”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652. Pieteikšanās, zvanot pa tālr. 26670347 (Velga)

 

Mārīte Kaļva,
Rēzeknes novada pašvaldības projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” vadītāja

Projekts “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” (9.2.4.2/16/I/027) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0