Potenciālajiem investoriem pieejamas Rēzeknes SEZ investīciju objektu teritorijas

Publicēts 30.05.2018

Līdz ar Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes novada domes infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu, potenciālajiem investoriem pieejamas investīciju objektu teritorijas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) teritorijā. Kopumā ilgtermiņa nomai pieejami 8 investīciju objekti, tostarp divas ēkas un 6 neapbūvētas teritorijas, kas ir aprīkotas ar inženiertehnisko infrastruktūru.

Laika posmā no 2016. līdz 2020. gadam Rēzeknes pilsētas dome un Rēzeknes novada dome ar ES struktūrfondu atbalstu Rēzeknes SEZ teritorijā īsteno vairākus vērienīgus infrastruktūras attīstības projektus, kas paver iespējas turpmākai uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei. Projektu ietvaros tiek nodrošināta ceļu un inženiertehnisko komunikāciju rekonstrukcija, kā arī degradēto industriālo teritoriju revitalizācija.

Īstenojot šos projektus, potenciālajiem investoriem Rēzeknes SEZ teritorijā ir pieejami vairāki investīciju objekti ar nodrošinātu piekļuvi pievadceļam un inženiertehniskajām komunikācijām. Patlaban ilgtermiņa nomai Rēzeknes SEZ teritorijā ir pieejami 8 investīciju objekti. Tostarp divas ēkas – noliktavas-biroju ēka Atbrīvošanas alejā 155a-K1, Rēzeknē un ražošanas komplekss Viļakas ielā, Rēzeknē – un sešas neapbūvētas teritorijas Maskavas, Noliktavu, Komunāla, Zilupes ielās un Atbrīvošanās alejā. Plašāka informācija par investīciju objektiem, to novietojumu, platību, inženiertehnisko infrastruktūru, kā arī nomas nosacījumiem ir pieejama Rēzeknes SEZ mājaslapā: http://rsez.lv/index.php/atrasanas-vieta?region=rezekne#regionAnchor.

Tuvākajā laikā tiks noslēgti darbi vienā no vērienīgākajiem Rēzeknes SEZ teritorijā īstenotajiem infrastruktūras attīstības projektiem ražošanas kompleksa būvniecībai Viļakas ielā 1, Rēzeknē 6784 m2 platībā, kuru īsteno Rēzeknes pilsētas dome. Objekta nomnieks, kurš turpmāko trīs gadu laikā veiks ilgtermiņa ieguldījumus 3 500 000 eiro apmērā un radīs 95 jaunas darba vietas, tiek noteikts izsolē uz nomas tiesībām.

Attīstot uzņēmējdarbību un īstenojot ieguldījumu projektus šajās investīciju objektu teritorijās, investoriem ir iespēja saņemt arī Rēzeknes SEZ pieejamos atvieglojumus. Šobrīd Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām ir pieejami nodokļu atvieglojumi līdz pat 55% apmērā no kopējām investīciju izmaksām: 80–100% atlaide nekustamā īpašuma nodoklim, kā arī 80% atlaide uzņēmuma nodoklim dividendēm.

Par Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu:

Rēzeknes SEZ izveidota 1997. gadā, pamatojoties uz “Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas likumu”. Šis likums nosaka Rēzeknes SEZ pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, prasības komercdarbības un ieguldījumu veikšanai, kā arī Rēzeknes SEZ pārvaldes funkcijas un uzdevumus.

Nodokļu atvieglojumu piemērošanas kartību brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās nosaka likums “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”. Rēzeknes SEZ reģistrētās kapitālsabiedrības var saņemt gan tiešās nodokļu atlaides (nekustamā īpašuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis), gan arī netiešo nodokļu atvieglojumus, veidojot Rēzeknes SEZ teritorijā brīvās zonas, kā arī veicot ieguldījumus. Nodokļu atvieglojumi Rēzeknes SEZ būs piemērojami līdz 2035. gada 31. decembrim.

Rēzeknes SEZ kopplatība ir 1155 ha, kas ietver Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Vērēmu, Griškānu un Ozolaines pagastu administratīvo teritoriju. Ar Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statusu 2018. gada sākumā darbojas 18 komercsabiedrības.

Papildus informācija:

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

Tālrunis: (+371) 2863 3550; e-pasta adrese info@rsez.lv; mājaslapa: www.rsez.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0