Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu Kaunatas pagastā

Publicēts 16.05.2019

Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”, Kaunatas pagasta pārvalde paziņo par publisko apspriešanu 16 koku nozāģēšanai Kaunatas ciemata Dārzu ielas ceļa malas posmā no 0,0km līdz 0,2km, kadastra Nr.78620050408: 1 osis diametrā 44cm un 16 kļavas diametrā 28cm – 66cm.

Koku ciršanas mērķis: atbrīvoties no veciem, dabiski ielauztiem, cilvēkiem, apkārtējai videi un autotransporta kustībai apdraudējušiem kokiem. Tiks sakārtota ceļam pieguļošā teritorija plānotājiem paplašināšanas un labiekārtošanas darbiem.

Ierosinājumus lūdzam sniegt Kaunatas pagasta pārvaldei līdz 31.05.2019. uz e-pastu: info@kaunata.lv; tālr.64667000, korespondencei: Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0