Novada diena Maltā – svētīga un paliekoša

Publicēts 20.07.2020

Caur mūziku un mākslu cilvēks pietuvojas dievišķajai pasaulei. Mākslai un mūzikai ir vairākas funkcijas. Viena no tām ir atainot skaisto, atainot dievišķās pasaules skaistumu, padarīt to klātesošu, tādējādi bagātinot cilvēka garīgo pasauli.

18. jūlijā māksla un mūzika Rēzeknes novada dienu ietvaros Maltas pagastu apvienībā bija apvienojušās vienā veselumā, kur par vienojošo elementu tika izvēlēti dievnami, kas no 1. – 17. jūlijam mākslas plenēra laikā tika iemūžināti gleznās.

Maltas pagastu apvienībā esošo 3 konfesiju 15 dievnamus šogad gleznoja profesionāli mākslinieki: Vēsma Ušpele (gleznoja Rozentovas (Maltas ) Sv. Krusta Pagodināšanas Romas katoļu baznīcu, Maltas (Rozentovas) Visusvēto pareizticīgo baznīcu, Maltas (Borovajas) vecticībnieku kopienas lūgšanu namu, Vainovas vecticībnieku draudzes dievnamu), Ilze Griezāne (Feimaņu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca, Zosnas Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīca), Vija Stupāne (Pušas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca, Prezmas Sv. Apustuļu Sīmaņa un Jūdas Romas katoļu baznīca), Agra Ritiņa (Tiskādu Svētās Trīsvienības pareizticīgo baznīca, Tiskādu Svētās Trijādības lūgšanu nams), Tatjana Višņakova (Štikānu vecticībnieku lūgšanu nams, Borisovkas vecticībnieku lūgšanu nams, Paramonovkas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams) un Dzintra Romanovska (Ismeru vecticībnieku draudzes dievnams, Kampišķu vecticībnieku lūgšanu nams).

Novada dienu noslēgumā notika četri garīgās mūzikas koncerti – Rozentovas (Maltas ) Sv. Krusta Pagodināšanas Romas katoļu baznīcā, Kruķu kultūras namā, pie Maltas (Rozentovas) Visusvēto pareizticīgo baznīcas, pie Maltas (Borovajas ) vecticībnieku kopienas lūgšanu nama un noslēgumā – Maltas kultūras namā. Koncertus sniedza Maltas KN sieviešu koris “Madariņa” (vad. Kristīne Zeltiņa), Mežvidu TN jauktais vokālais ansamblis “Bolss” (vad. Lāsma Inkina), Maltas mūzikas skolas vijolnieku ansamblis (pedagoģe Ilona Dervanova, koncertmeistare – Ludmila Semjonova), Rēzeknes Vissvētās Dievdzemdētājas pareizticīgo baznīcas dziedātājas (vad. Jeļena Burova), Rēzeknes NBKN bērnu folkloras ansamblis “Zdravinka” (vad. Jeļena Burova), Rēzeknes KN folkloras kora “Ivuški” grupa (vad. Jeļena Burova), Maltas KN krievu dziesmu ansamblis “Kalinuška” (vad. Olga Gaile), Silmalas pagasta kultūras nams sieviešu vokālais ansamblis “Noskaņa” (vad. Irīna Ščerbakova) un Naujenes KC slāvu tradīciju ansamblis “Radenie” (vad. Tatjana Čuprova).

Rēzeknes Vissvētās Dievdzemdētājas pareizticīgo baznīcas priesteris tēvs Viktors Teplovs uzsvēra, ka mākslinieces ir veikušas svētīgu un paliekošu darbu.

Noslēguma koncertā Maltas KN piedalījās visas sešas mākslinieces, kurām par sniegto atbalstu un piedalīšanos mākslas plenērā Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra pasniedza pateicības rakstus un ziedus. Savukārt Rozentovas katoļu draudzes priesteris Rinalds Broks māksliniecēm pateicībā par ieguldīto darbu un mīlestību pret to, ko viņas dara, dāvanā pasniedza grāmatu par Māti Terēzi “Tur, kur ir mīlestība, ir Dievs.”

Daloties iespaidos par gleznošanas laikā izjustajām emocijām, mākslinieces atzina, ka ,,šis mūsu dzīvē ir pirmais šāda veida izaicinājums – gleznot dievnamus. Tas ir lielisks iesākums tāda veida mākslas projektiem nākotnē, ko varētu realizēt plašākā mērogā’’.

Plenēra laikā tapusī gleznu izstāde būs apskatāma Maltas kultūras namā no 27.07. – 14.08., kas tālāk ceļos uz Rēzeknes novada domes foajē, un tad pa Maltas pagastu apvienības pagastiem.

Novada dienas noslēdzās ar grupas “Ginc un Es” koncertu pie Maltas kultūras nama.

Mazliet par māksliniecēm:

Radošā apvienība V.I.V.A., kurā kopā darbojas četras Latgales gleznotājas – Vēsma Ušpele, Ilze Griezāne, Vija Stupāne un Agra Ritiņa.

Četrinieka kopīgās gaitas ir aizsākušās 2006. gadā. Ilgstošā kopsadarbība ir apliecinājums gleznotāju personību stiprumam, jo tikai pārliecināti mākslinieki var tik ilgstoši strādāt viens otram līdzās, papildinot viens otru, saglabājot individuālo raksturu, vēl vairāk – to izkopjot un ar katru radošo darbu atrādīšanu publiski apliecināt, ka radošais individuālais rokraksts tiek izkopts arvien pilnīgāk.

Visas gleznotājas ir no Latgales.

Vēsma Ušpele dzīvo Maltas novada Garkalnos un radošo spēku sevī apzinājusies jau vidusskolas laikā, tāpēc arī studējusi gleznošanu Latvijas mākslas akadēmijas Latgales filiālē un ieguvusi mākslas bakalaura grādu.

Ilze Griezāne ikdienā vada Latgales mākslas un amatniecības centra darbu Līvānos, arī LMA LF ieguvusi bakalaura grādu nopietni gleznošanai pievērsusies no 2006. gada.

Vija Stupāne dzīvo Preiļu novadā Kastīrē un audzina piecus dēlus, atrodot laiku arī gleznošanai, ko viņa ir apguvusi LMA LF, ir mākslas bakalaurs.

Agras Ritiņas radošais ceļš ir ilgstošs un cieši saistīts ar viņas kā pedagoga darbu kopš 1997. gada, arī viņa studējusi LMA LF un vēlāk ieguvusi arī maģistra grādu mākslā LMA.

Kopīgā radoša sadarbība aizsākusies 2006. gadā, kad jaunās mākslinieces uzsāka kopīgi doties plenēros, lai gleznojot dalītos pieredzē, pārdzīvojumos, atpūstos, smeltos spēku un pārliecību par izvēlētā radošā ceļa nepieciešamību, jo tas, ko varam dēvēt par mākslu, ir atradis neatgriezenisku izpausmi visās četrās personībās.

Vēsma Ušpele par apvienību V.I.V.A.: “Kodols, bez kura vairs nevar iztikt. Katrai mums ir tāds savs devums tajā. [..] Tagad jau tie, kas organizē arī zina, ka šīs te četras jāaicina kopā, tas nozīmē, ka mūs jau redz kā kopumu. Katra par sevi mēs esam topošā vai esošā māksliniece, kura reāli arī strādā.” 

Dzintra Romanovska dzimusi Ozolaines pagastā. Pārcēlusies uz Rīgu. Beigusi Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu, kur izcilās skolotājas Maijas Začestes vadībā sapratusi, ka glezniecība viņai ir kas vairāk par kārtējo mācību nodarbību skolā.

Pēc vidusskolas beigšanas pievērsās teorētiskām mākslas studijām Latvijas Mākslas akadēmijā Mākslas zinātnes nodaļā. Paralēli mākslas vēstures kursiem, gāja zināšanas smelt pie gleznotājiem Irēnas Lūses, Ivara Heinrihsona un Pētera Postaža.

Lai arī šobrīd pamatdarbs ir Rīgas Porcelāna muzejā kā zinātniskajai speciālistei, glezniecība joprojām ir svarīga un neatņemama viņas dzīves daļa.

Jaunajiem gleznot gribētājiem Rīgā pasniedz individuālas gleznošanas nodarbības.

Lielākais iedvesmotājs un atbalstītājs noteikti ir vīrs Roberts, kurš ne tikai spēj pievērst viņu filozofiski-reliģiskām tēmām, bet arī tic mākslinieces darbam.

Kopš vidusskolas laikiem kopā ar kursabiedriem iedibināja plenēru tradīciju, kur plenēri joprojām tiek rīkoti dažādās Latvijas malās draugu un paziņu lokā. Interesantā kārtā pagājušajā gadā plenērs tika sasaistīts ar apjomīgu skaitu Latgales lauku baznīcu apmeklējumu. Zināmā mērā šis plenērs ir kā savdabīgs turpinājums.

Darbi apskatāmi: https://www.facebook.com/dzinromanovska 

Tatjana Višņakova dzimusi Silmalas pagasta Štikānos. Māksliniece un restauratore. Šogad absolvējusi maģistrantūru mākslas zinātnes nodaļā, Restaurācijas apakšnozarē Latvijas Mākslas akadēmijā.

Personālizstādes rīko kopš 2010. gada, labprāt pieņem dalību arī kopizstādēs pa visu Latviju. Aktīvi glezno plenēros.

Profesionāli nodarbojas ar ikonu un gleznu restaurāciju un kopēšanu. Visas gleznas ir dažādas un īpašas, ar savu noskaņu un atmiņu.

Plašāku informācija par mākslinieces daiļradi var atrast: tatjana.mozello.lv  

Mārīte Šadurska

AE23F7CE-8203-48A4-B3B0-318644A7D3F8 IMG_0633 IMG_0661 IMG_0685 IMG_0709 IMG_0745 IMG_0766 IMG_0768 IMG_0771 IMG_0779 IMG_0788IMG_0626

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0