Norisinājās miniforums tiešsaistē “Sociālā uzņēmējdarbība Rēzeknes novadā”

Publicēts 02.11.2020

28. oktobra pēcpusdienā norisinājās tiešsaistes miniforums “Sociālā uzņēmējdarbība Rēzeknes novadā”, kurā piedalījās vairāk nekā 20 dalībnieku – tai skaitā uzņēmēji no dažādām nozarēm, pašvaldības darbinieki, NVO pārstāvji un interesenti, kas vēlas uzzināt vairāk par sociālās uzņēmējdarbības iespējām Rēzeknes novadā.

Tiešsaistes pasākumu atklāja Rēzeknes novada domes deputāte Anita Ludborža, novēlot dalībniekiem jēgpilnu un veiksmīgu dalību šajā pasākumā, kā arī Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas (LSUA) direktore Madara Ūlande un LSUA projektu vadītāja Regita Zeiļa, sniedzot īsu pārskatu par sociālo uzņēmējdarbību un tās aktualitātēm, tehnisku informāciju un pasākuma norises gaitu.

Dana Bārbale, Ogres novada domes izpilddirektora vietniece, tiešsaistes dalībniekiem stāstīja par Ogres novada pašvaldības pieredzi sadarbībā ar sociālajiem uzņēmumiem – par to, kāds bija pats sākums pašvaldības ceļā uz atbalsta sniegšanu sociālajiem uzņēmējiem, kāpēc tas vispār tika uzsākts. Dana arī minēja dažādus likumus, jeb pašvaldības lomu sociālās uzņēmējdarbības darbībā, tai skaitā to, ka pašvaldībai ir aizliegts nodot publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā, izņemot, ja mantu nodod bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmumam. Dana arī rosināja diskusiju par to, vai tas ir pietiekami, un kādas vēl varētu būt pašvaldības atbalsta formas sociālajiem uzņēmējiem sadarbībā ar LSUA.

Dana informēja par Ogres pašvaldības līdzšinējo veikumu šai jomā, atspoguļojot pašvaldības atbalsta piedāvājumu sociālajiem uzņēmējiem, un novēlēja Rēzeknes novada pašvaldībai attīstīt savas idejas un ieceres saistībā ar atbalstu sociālajiem uzņēmējiem.

Miniforumu tiešsaistē turpināja Rēzeknes novada Lūznavas muižas pārvaldniece, sociālās uzņēmējdarbības vēstniece Iveta Balčūne, kas bija sagatavojusi prezentāciju par jau esošo pašvaldības sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem, pašvaldības vajadzībām sociālo problēmu risināšanā un atbalsta piedāvājumu sociālajiem uzņēmējiem, šī brīža sociālās uzņēmējdarbības situāciju Rēzeknes novadā pēc kartēšanas rezultātiem, kā arī par esošo un potenciālo sociālo uzņēmumu piedāvājumu un vajadzībām.

Pēc Ivetas uzrunas visi dalībnieki tika sadalīti četrās grupās, kurās kopīgi ar moderatoriem visiem interesentiem bija iespēja aktīvi piedalīties diskusijās par trim dažādiem aktuāliem jautājumiem saistībā ar sociālo uzņēmējdarbību Rēzeknes novadā. Savukārt kopējā diskusijā katra grupa prezentēja savas atziņas par katru jautājumu, pēc tam tika veikts diskusiju kopsavilkums un izdarīti secinājumi.

Tiešsaites pasākumu noslēdza Regita Zeiļa, informējot visus dalībniekus par turpmākajām projekta aktivitātēm – vebināriem un bezmaksas konsultācijām rudenī.

Kopumā, šis pasākums deva iespēju visiem interesentiem uzzināt vairāk par sociālās uzņēmējdarbības iespējām Rēzeknes novadā, kā arī pašvaldībai gūt priekšstatu par nākamajiem soļiem, kas ir jāveic, lai veiksmīgi atbalstītu jaunos sociālos uzņēmējus novadā.

Rēzeknes novada pašvaldība aicina esošos un topošos sociālos uzņēmējus sazināties ar Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības – uzņēmējdarbības (IUK) komercdarbības speciālistēm Maiju Hartmani un Sanitu Vjaksi (http://horse.rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/kontakti-2/) par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar sociālo uzņēmējdarbību Rēzeknes novadā.

IUK komercdarbības speciāliste Maija Hartmane

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0