Lūznavas pagasta pārvalde izsludina sabiedrisko apspriešanu par koku izciršanu

Publicēts 02.02.2018

Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvalde plāno bīstamo koku (satrupējuši, bojāti) ciršanu Lūznavas parka teritorijā:

1) 2 gab. parastais osis (Fraxsinus excelsior) ar apkārtmēru 1,3 m augstumā: 2,10 m un 2,0 m, kas atrodas Lūznavā, Pils ielā 1, īpašuma kadastra apzīmējums 78680020412;

2) 4 parastās kļavas ( Acer platanoides) ar apkārtmēru 1,3 m augstumā: 1,25 m, 2,70 m, 1,90 m, divu stumbru – 2,10 m un 1,0m, kas atrodas Lūznavā, Pils iela 8, īpašuma kadastra apzīmējums 78680020069, kas atrodas DR pusē pie Lūznavas muižas jaunā šķūņa;

3) 1 parastais osis (Fraximus excelsior) ar stumbra apkārtmēru 1.3m augstumā 1.75 m, kas atrodas Lūznavā, Pils ielā 8, kadastra Nr.7868 002 0069 pie Lūznavas muižas jaunā šķūņa.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldē (Pils iela 6, Lūznavas pagasts, Lūznava, Rēzeknes novads) lietvedei (tālrunis uzziņām 64607421) vai uz e-pastu info@luznava.lv , no 2018 gada 2. februāra līdz 2016. gada 16. februārim.

Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309 „ Noteikumi koku ciršanai ārpus meža” 17. punktu un Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” .

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0