Kaunatai un Latvijai zaļākai būt!

Publicēts 24.04.2017

Iebraucot Kaunatā vasarā, zaļums iekļauj katru savā spirdzinošajā apskāvienā un dziedina no ikdienas steigas. Tajā pašā laikā ir saprotams, ka bez regulāras uzkopšanas un videi saudzīgas attieksmes tā vis nebūtu. Šogad Lielās Talkas sauklis bija „Latvijai zaļai būt!”, un Kaunata ir daļa no mūsu Latvijas, tā ir mūsu tuvākā apkārtne, vide, kur mēs varam veldzēties pēc darba dienas beigām, brīvdienās. 20.aprīlī Kaunatas vidusskolas skolēni devās kopīgā talkā, lai uzkoptu skolas apkārtni.

Sākumskolas 1.-3. klase sakopa skolas pagalmus, lai būtu patīkami iziet ārā pie skolas, lai katrs ciemiņš, apmeklējot skolu, saprastu, ka skolēni lepojas ar piederību skolas saimei. Skolas sporta laukumu, kur notiek ne tikai sporta nodarbības mācību laikā, bet arī daudzas ārpusstundu aktivitātes, sakopa 4.a-b un 8.b klase. Aiz skolas esošā bērzu birzs ne tikai priecē acis, bet arī ir piemiņas vieta tiem, kuri atdeva savu dzīvību par mieru pasaulē – to sakopa 5.a un 7.b klases skolēni. Savukārt krosa trasi egļu audzē uzkopa 10.-12. klase. Diemžēl ne visi atceras, ka atkritumus jāizmet tam paredzētajās vietās, tāpēc 6.a klase savāca tos gan skolas, gan ciema teritorijā.

Pateicoties kopīgajiem pūliņiem, skanot jautrai mūzikai un jestrajām čalām, pavasaris Kaunatā tiks sveikts ar tīrību un sakoptību.

Ināra Paramonova
Foto: Vladimirs Likovs

56 7 9 12 13 15 17 18 22

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0