Joprojām norit uzņēmējiem nozīmīgu ceļu būvdarbi Rēzeknes novadā

Publicēts 13.09.2018
Autoceļš Ratinīki-Obricki

Nu jau gandrīz gadu (no 18.09.2017.) norit Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.5.6.2.0/16/I/018 “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošana. Rēzeknes novada pašvaldība ir minētā projekta partneris un projektā laikā veic novada uzņēmējiem nozīmīgu 13 (!) autoceļu un ielu pārbūves darbus, veicot šiem ceļiem asfalta vai divkārtu virsmas apstrādes seguma izbūvi.

Autoceļu “Lejas Ančupāni-Lejas Ančupāni” (0,391 km) un “Ratinīki-Obricki” (0,436 km) pārbūves darbi Vērēmu pagastā tika pabeigti jau šovasar (skat. foto). Savukārt rudenī turpinās 10 ceļu būvdarbi: autoceļa „Lūznava-Veczosna” (4,433 km) pārbūve Lūznavas pagastā; autoceļa „Gailumi-Gorsvani-Turlaji” (2,633 km) pārbūve Ilzeskalna pagastā; autoceļa „Madolesje-Sprukti-Viši-Asāni” (2,099 km) pārbūve Stoļerovas pagastā; Jaunatnes ielas (0,994 km) pārbūve Sakstagala pagasta Uļjanovā; autoceļa “Rēzekne-Meļņova-Skudras” (1,530 km) pārbūve Vērēmu pagastā; Janopoles ciema Jaunās ielas (t.sk. pašvaldības autoceļa Nr.5603 posma) (1,211 km) pārbūve Griškānu pagastā; Maltas ciema Kalnu ielas (1,238 km) pārbūve; autoceļa “Tēviņi – Rital” (0,27 km) pārbūve Ozolaines pagastā; autoceļa „Vainova-Černoste” (0,53 km) pārbūve Feimaņu pagastā; autoceļa „Lipušku centrs- A.Strogonova” un Līgo ielas pārbūve (1,521 km) Mākoņkalna pagasta Lipuškos. Griškānu pagasta autoceļa “Litavnieki – Jupatovka” (1,895 km) pārbūves darbi tiks uzsākti kā pēdējie, jo darbu uzsākšana agrāk nebija iespējama divu atkārtoto būvdarbu iepirkuma procedūru veikšanas dēļ.

Pārbūvējamie ceļi Rēzeknes novadā tika izvēlēti pamatojoties uz novada uzņēmēju pieprasījumu un viņu līdzdalību projekta mērķu sasniegšanā veicot privātās investīcijas uzņēmumu pamatlīdzekļos un nemateriālajos ieguldījumos, kā arī radot jaunas darba vietas uzņēmumos laika posmā no 2014.- 2021.gadam.

Projekta mērķis ir, balstoties uz komersantu vajadzībām, komercdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras sakārtošana privāto investīciju apjoma pieaugumam un uzņēmējdarbības attīstībai Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu novadā, reģenerējot degradētās teritorijas.

Projekta galvenās darbības ir Rēzeknes pilsētas Maskavas, Noliktavu un Varoņu ielu pārbūve 3,1 km kopgarumā, Viļānu pilsētas Centrālās un Tevenānu ielas pārbūve 1.643 km kopgarumā; Rēzeknes novada pašvaldības ceļu pārbūve Vērēmu, Griškānu, Sakstagala, Stoļerovas, Lūznavas, Maltas, Ozolaines, Feimaņu, Ilzeskalna un Mākoņkalna pagastā 19,181 km kopgarumā; ūdens un kanalizācijas tīklu pārbūve un izbūve atsevišķajos ielu posmos Rēzeknes un Viļānu pilsētā; zemesgabalu rekultivācija 3,9 ha kopplatībā Rēzeknes pilsētā investīciju piedāvājumam.

Projekta ilgums – 21 mēnesis.

Projekta plānotie iznākuma rādītāji ir 207 jaunas darba vietas, papildus piesaistītas nefinanšu investīcijas 10 714 170,66 EUR apmērā un degradēto teritoriju samazinājums par 37.84 ha; t.sk. Rēzeknes pilsētas plānotie iznākuma rādītāji ir 71 jauna darba vieta, papildus piesaistītas nefinanšu investīcijas 4 327 583,66 EUR apmērā un degradēto teritoriju samazinājums par 21,41 ha; Viļānu novada plānotie iznākuma rādītāji ir 27 darba jaunas vietas, papildus piesaistītas nefinanšu investīcijas 1 617 046,33 EUR apmērā un degradēto teritoriju samazinājums 8,1 ha; Rēzeknes novada plānotie pašvaldības iznākuma rādītāji ir – 109 jaunas darba vietas, papildus piesaistītās nefinanšu investīcijas 4 769 540,67 EUR apmērā un degradēto teritoriju platības samazinājums par 8,33 ha.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 11 795 780,07 EUR, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 10 026 413,06 EUR, valsts budžeta dotācija 492 625,54 EUR un pašvaldību finansējums 1 276 741,47 EUR. Projekta finansējuma saņēmējs ir Rēzeknes pilsētas dome, projekta sadarbības partneri Rēzeknes novada pašvaldība, Viļānu novada pašvaldība, SIA “Rēzeknes ūdens”, SIA “Viļānu namsaimnieks”.

Rēzeknes novada pašvaldības projektā ietverto pašvaldības ceļu un ielu pārbūvju kopējais attiecināmo izmaksu budžets ir 4 802 097,73 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 85% jeb 4 081 783,07 EUR, pašvaldības finansējums 10,5% jeb 504 220,27 EUR un valsts budžeta dotācija 4,5% jeb 216 094,39 EUR.

Brigita Arbidāne,
projekta vadītāja Rēzeknes novada pašvaldībā,
64607185, brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv

logo

autoceļš Lejas Ančupāni-Lejas Ančupāni 1autoceļš Lejas Ančupāni-Lejas Ančupāni autoceļš Ratinīki-Obricki 1

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0