Izvērtēti LEARN projektu konkursa pieteikumi

Publicēts 09.09.2019
Projektu prezentācija

2019. gadā nodibinājuma “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN) organizētajā projektu konkursā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā” tika iesniegti 17 biznesa projektu pieteikumi. Lai izvērtētu finansējuma piešķīrumu uzņēmējdarbības ieceru realizēšanai, tika izveidota projektu vērtēšanas komisija piecu cilvēku sastāvā:

  • Ineta Elksne, Biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izpilddirektore,
  • Skaidrīte Baltace, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja,
  • Vita Pučka, AS „Attīstības finanšu institūcija ALTUM” Latgales reģiona vadītāja,
  • Guntis Rasims, Rēzeknes novada domes deputāts, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs,
  • Žanis Jesko, biškopības saimniecības “Dzipšļi” īpašnieks.

Vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu piešķirt finansējumu 30 026,61 eiro apmērā 11 projektu pieteikumu īstenošanai. Pieci no finansējuma saņēmējiem savu saimniecisko darbību tikai uzsāks, bet seši attīstīs jau esošo uzņēmējdarbību. Biznesa idejas tiks ieviestas Lendžu, Kantinieku, Ozolmuižas, Lūznavas, Bērzgales, Dricānu, Mākoņkalna un Audriņu pagastā. Savukārt, skatoties tautsaimniecības nozaru griezumā, tiks sekmēta tādu nozaru attīstība kā pārtikas ražošana, šūšanas pakalpojumi, suņu dresūras pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumi, kā arī tūrisms un metālapstrāde.

Šis ir jau piektais nodibinājuma LEARN rīkotais konkurss Rēzeknes novada uzņēmējiem. Nodibinājumu LEARN (Lauku ekonomikas attīstīšanai Rēzeknes novadā) izveidoja Rēzeknes novada pašvaldība un visas 25 Rēzeknes novada pagastu pārvaldes 2014. gada 8. jūlijā ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības attīstību un iedzīvotāju aktivitāti, sekmēt saimniecisko darbību un rūpēties par bezdarba samazināšanu Rēzeknes novada teritorijā.

Maija Hartmane,
IUK komercdarbības speciāliste

Foto: Diāna Selecka

Informācija par konkursa rezultātiem

DSC_0127 DSC_0135 DSC_0154

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0