Izsludināta sabiedriskā apspriešana par koku izciršanu Feimaņu pagasta teritorijā

Publicēts 29.05.2018

Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvalde paziņo, ka plāno veikt Feimaņu ciemā (kad.apz. 7852 006 0137) 2 (divu) ošu izciršanu ar mērķi atbrīvoties no bīstamiem kokiem Feimaņu ciemā. Šie koki atrodas uz zemes, kas pieder daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nr.1 dzīvokļu īpašniekiem.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldē („Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads) zvanot pa telefonu 64644892, 20223650 vai rakstot uz e-pastu info@feimani.lv, sākot no 2018. gada 4. jūnija.

Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

Sīkāka informācija pie pārvaldes vadītājas Anitas Verčinskas, telefona Nr.: 20223650.

 

Vita Ameļko,
Feimaņu pagasta pārvaldes lietvede

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0