Iepirkumu līgumi – 2014. gads

Publicēts 01.06.2016
Līguma noslēgšanas datums Līgums
16.12.2014. Degvielas piegāde Stružānu pagasta pārvaldei” 
12.12.2014. ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana”.
09.12.2014. “Jauna vieglā pasažieru automobiļa iegāde”.
08.12.2014. “Mēbeļu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas vajadzībām”
24.10.2014. Krēslu piegāde Stoļerovas pagasta saieta namam
24.10.2014. Apskaņošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Stoļerovas pagasta saieta namā
24.10.2014. Gaismu sistēmas, skatuves aizkaru un mehānismu piegāde un uzstādīšana Stoļerovas saieta namā.
15.10.2014. Medījumu dzesēšanas kameru iegāde
09.10.2014. “Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā klaiņojošu suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošu suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē”
29.09.2014. Čornajas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
23.09.2014. Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas garāžu rekonstrukcija.
22.09.2014. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobili Rēzeknes novada pašvaldībai
22.09.2014. Ēkas vienkāršotās renovācijas darbi objektā “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pirmsskolas izglītības iestādē “Jāņtārpiņš”"
18.09.2014. Autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām
15.09.2014. Atlikušo būvdarbu veikšana projekta „Mākoņkalna pagasta brīvā laika pavadīšanas centra izveide” ietvaros.
08.09.2014. Jaunstrūžānu pamatskolas vienkāršotā renovācija
15.08.2014. “Par pārtikas piegādi Jaunstrūžānu pamatskolas un PII “Zvaniņš” vajadzībām”
14.08.2014. Nautrēnu vidusskolas pārseguma remontdarbi
28.07.2014. Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciemā” ietvaros”
23.07.2014. „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciemā”
22.07.2014. Būvuzraudzības pakalpojumi Rēzeknes novada Maltas vidusskolu rekonstrukcijas būvdarbiem”
22.07.2014. Rēzeknes novada Maltas 1.vidusskolas ēkas korpusa rekonstrukcijas, Maltas 2.vidusskolas ēkas korpusa vienkāršotās rekonstrukcijas, Maltas 1. un 2.vidusskolas kopējās infrastruktūras rekonstrukcijas būvdarbi
30.06.2014. Būvdarbu autoruzraudzība projektam (projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLAS/041/015) „Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība”
04.06.2014. Malkas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei
18.03.2014. Par ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu un apsekošanas pārskata sagatavošanu
25.03.2014. Par degvielas kredītkartes “LUKOIL” izmantošanu
05.02.2014. Par programmatūras iegādi projekta Nr. ELRI-177 „Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas robežpilsētās” ietvaros
02.12.2013. Par tehniskā projekta izstrādi ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/041/015 “Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0