F. Trasuna muzeja „Kolnasāta” teritoriju ieskauj etnogrāfisks zedeņu žogs

Publicēts 08.12.2014

Žogs Latgales lauku sētā jau izsenis kalpojis ne tikai kā teritorijas nožogojuma elements, bet arī kā mājīguma un skaistuma simbols. Domājot par muzeja teritorijas iežogošanu, bija jāņem vērā, ka žoga veidam jāiekļaujas kopējā lauku ainavā. Tāpēc biedrībai „Visu Tev, Franci Trasun” radās ideja, par etnogrāfiska zedeņu žoga izgatavošanu un uzstādīšanu. Daļu muzeja teritorijas jau iežogo liepu aleja, daļu vilkābeļu dzīvžogs, savukārt vietā, kur visbiežāk notiek brīvdabas pasākumi – pirts un ugunskura vietas apkārtnē – uzstādīts zedeņu žogs.

2014. gada 28. novembrī noslēdzās darbs pie Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta Nr.13-01-LL23-L413201-000038 „Etnogrāfiska žoga uzstādīšana Latgales lauku sētā” pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veidošana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekts tika iesniegts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” attīstības stratēģijas rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”, saņemtais finansējums 8381.59 EUR, tā ir 100% atbalsta intensitāte, tā kā biedrībai ir iegūts sabiedriskā labuma statuss un līdzfinansējums no pašvaldības nebija jālūdz.

Projekta ietvaros tika uzstādīts lazdu klūgu žogs 180 m garumā, darbus veica Valdis Grebežs – amatnieks no Višķiem. Žoga uzstādīšanas darbi noritēja ātri un kvalitatīvi, tos varēja vērot arī muzeja apmeklētāji F. Trasuna 150.gadu jubilejas pasākumā, tādējādi iepazīstoties ar seno arodu prasmēm. Rezultātā uzstādītais etnogrāfiskais žogs lieliski papildina Latgales lauku sētas kultūrvidi.


Tamāra Tutina

projekta vadītāja

zogs (1409 x 939)Logo-1

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0