Publicēts 27.08.2020
Ceļā uz jaunu darba cēlienu
Sagaidot jauno mācību gadu, Rēzeknes novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu un direktori, direktoru vietnieki, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji tikās “Izglītības piknikā”, lai kopīgi izrunātu paveiktos darbus skolu sagatavošanā jaunajam mācību gadam un pārrunātu galvenos darbības virzienus, noteikumus atsākot mācību procesa organizēšanu klātienē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.08.2020
Projekts “Proti un Dari” piedāvā jauniešiem bez maksas apgūt dažādus arodus vai profesijas
Projekta "Proti un dari" (Nr. 8.3.3.0/15/I/001) ietvaros tiek piedāvāta iespēja jauniešiem vecumā līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestudē, nestrādā un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā, apgūt kādus no dažādajiem kursiem pilnīgi bez maksas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.08.2020
Izgaršo, izsmaržo, izdejo un izdziedi Latgali Rīgā!
Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Latgales pašvaldībām un Latgales tematiskajiem ciemiem, Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām” ietvaros rīko pasākumu “Latgales diena Rīgā”, kas notiks 2020. gada 15. augustā Neatkarības laukumā no plkst. 10.00 līdz 19.00, sniedzot vienreizēju iespēju Rīgas iedzīvotājiem un viesiem tuvāk iepazīt Latgales reģionu, tā daudzkrāsaino kultūru un tradīcijas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.06.2020
Kopienu resursu centra atvēršana Sakstagalā
27. maijā Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas teritorijā projekta “Darbīgās kopienas” ietvaros notika Kopienu resursu centra atvēršanas pasākums. Projekts ‘Darbīgās kopienas” tiek realizēts četrās pašvaldībās. 2019. gada nogalē Kopienas resursu centri tika atklāti Preiļos un Daugavpilī. 2020. gada sākumā šāds centrs tika atklāts arī Aglonā. Rēzeknes novada Kopienas resursu centrs ir īpašs ar to, ka atrodas brīvā dabā un ir pieejams plašam sabiedrības lokam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.05.2020
Latvijas un Krievijas pārrobežu tūrisma maršruta “Sekojot inženiertehniskajām idejām” izveide
LatRus_horizontal_extented_rgbŠī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Projekta nosaukums: Latvijas un Krievijas pārrobežu tūrisma maršruta "Sekojot inženiertehniskajām idejām" izveide Projekta nosaukums angļu valodā: Development of cross border region tourist route “Following the engineering ideas” in LV and RU Akronīms: Following Ideas Projekta numurs: LV-RU-029 Projekta mērķis: Starptautiska, uz vietējiem resursiem balstīta tūrisma maršruta izveide un veicināšana. Maršrutā ietilpst XIX gadsimtā Latvijas un Krievijas pierobežā dzīvojošo slaveno inženieru dzīves vietu un viņu radīto inženiertehnisko izgudrojumu apskate. Tas ir pilnīgi jauns tūrisma produkts, kas tiks radīts Pārrobežu sadarbības programmas ietvaros un veicinās kultūras, zinātnes un vēsturiskās saiknes, kas vērstas uz tūristu piesaisti pierobežas reģionos. Projekta ietekmes teritorijas ir Latgales reģions Latvijā, Pleskavas un Ļeņingradas apgabali Krievijā. Projekta īstenošanas laiks – 01.12.2019. – 31.05.2021. (18 mēneši) Finansējums Kopējais projekta budžets ir 456 455,00 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 410 809,50 EUR. Projekta vadošais partneris: Rēzeknes novada pašvaldība Projekta partneri: Autonomā bezpeļņas organizācija "Resursu centrs "VERA""/ Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр «ВЕРА»» Pļussas rajona administrācija / Администрация Плюсского района Galvenās projekta aktivitātes: Projekta aktivitātes ietver tūrisma maršruta "Sekojot inženiertehniskajām idejām” izveidi Latvijā un Krievijā. Projekta laikā tiks pētīta Lūznavas muižas īpašnieka, dzelzceļa būvju inženiera un profesora Staņislava Kerbedza (1810-1899) darbība šajās valstīs, izveidojot jaunu tūrisma maršrutu - Rēzeknes novads (Lūznava), Pleskavas apgabals (Pļussa), Ļeņingradas apgabals (Luga).Tūristiem būs iespēja apskatīt projekta laikā izveidotos un atjaunotos objektus, kā arī iepazīties ar pulksteņmeistara Pāvela Burē (1810-1882) un zemūdeņu projektētāja Nikolaja Kudrjavceva (1857-1900) veikumu Pļussā un Lugā. Kontaktpersona: projektu vadītāja Sintija Batare, sintija.batare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.05.2020
Jauna tūrisma maršruta izveide Rēzeknes novadā
Rēzeknes novadā sākts darbs pie jauna tūrisma maršruta izveides, kas tūristiem palīdzēs iepazīties ar progresīviem inženiertehniskajiem risinājumiem, kas tika izmantoti jau 19. gadsimtā
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.05.2020
Darbīgās ģimenes projektā “Darbīgās kopienas”
Īstenojot projekta “Darbīgās kopienas” ieceres, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas pedagogu kolektīvs ir atklājis milzum daudz resursu, kurus lietpratīgi izmantojot, iespējams padarīt izglītības procesu aizraujošu un bērniem saistošu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.04.2020
Informācija par projektu “Aging in comfort” (Senioru sociālā iekļaušana-LV)
LATLIT_logo_LAT_full_RGB LLI- 341 “Senioru sociālā iekļaušana”, akronīms “Aging in Comfort”

Projekts nr. LLI- 341 “Senioru sociālā iekļaušana”, akronīms “Aging in Comfort” Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam ietvaros

Īstenošanas laiks: 10.05.2018 – 09.11.2019 (18 mēneši)

Projekta mērķis: Uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti, ko nodrošinās mobilās brigādes, sniedzot vecāka gadagājuma cilvēkiem mājas aprūpi un medicīnisko palīdzību.

Projekta īss apraksts

Projekta īstenošanas laikā tiks uzlaboti pašvaldību sociālās aprūpes pakalpojumi un infrastruktūra, izmantojot jaunu pieeju mājas aprūpē un pašpalīdzības pasākumus, tādējādi nodrošinot komfortablas vecumdienas. Projekta ietvaros tiks organizētas mobilo brigāžu speciālistu teorētiskās mācības, sadarbība un pieredzes apmaiņa, kā arī mācību brauciens uz Falunas reģionu Zviedrijā. Tiks izstrādāta rokasgrāmata mobilo brigāžu darbiniekiem un iegādāts specializēts aprīkojums mobilo brigāžu pakalpojumu nodrošināšanai – četri specializētie transportlīdzekļi un aprīkojuma komplekti. Projekta mērķgrupa ir 45 tūkstoši vecāka gadagājuma iedzīvotāji Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionā – bijušajā Daugavpils un Rēzeknes, kā arī Utenas un Molētu (Moletai) rajonā.

Projekta ietvaros plānots sagatavot 40 mobilo brigāžu speciālistus un uzlabot speciālo aprīkojumu mobilajām brigādēm sociālā pakalpojuma sniegšanai četros rajonos (Daugavpils, Rēzeknes, Utenas un Molētu) un viena novada pašvaldībā (Ilūkste) Latvijas-Lietuvas pierobežu reģionā, tādējādi piedāvājot mājas aprūpi 1300 projekta teritorijā dzīvojošiem senioriem.

Kopējās projekta izmaksas: 449 029,21 EUR
Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums (85%): 381 674,80 EUR
Rēzeknes novada pašvaldības daļa: 65 409,07 EUR
Eiropas Reģionālā Attīstības fonda finansējums (85%): 55 597,70 EUR
Valsts līdzfinansējums (5%): 3270,46 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums (10%): 6540,91 EUR
Projekta partneri

Biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” (Vadošais partneris) www.ezeruzeme.lv
Rēzeknes pilsētas dome www.rezekne.lv
Rēzeknes novada pašvaldība www.rezeknesnovads.lv
Daugavpils novada pašvaldība www.daugavpilsnovads.lv
Ilūkstes novada pašvaldība www.ilukste.lv
Utenas rajona pašvaldības administracija www.utena.lt
Molētu rajona pašvaldības administrācija www.moletai.lt 

Kontaktinformācija

Projekta koordinatore Inta Rimšāne, mob. +371 65476882
e-pasts: Inta.Rimsane@rezeknesnovads.lv

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

 Lasīt vairāk
Publicēts 24.04.2020
Rēzeknes novads ir gatavs izmantot specializēto transportlīdzekli COVID-19 pacientiem
COVID-19 pacientiem, kuriem nav personīgās automašīnas, izaicinājums ir nokļūt mājās no ārstniecības iestādes, lai turpinātu atveseļošanās procesu. Izmantot sabiedrisko transportu viņi nedrīkst, palīdzību nesteidz sniegt arī valsts, nedz pašvaldības. Rēzeknes novada dome ir viena no pirmajām, kas vajadzības gadījumā būs gatava transportēt ar koronavīrusu sasirgušos. Šim nolūkam tiks izmatots specializētais transportlīdzeklis – speciāli aprīkots mikroautobuss Volkswagen Crafter, ko pašvaldība iegādājās Interreg V-A Latvijas- Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam projekta “Senioru sociālā iekļaušana” (Nr. LLI- 341) jeb “Aging in Comfort” (tulk.- vecumdienas komfortā) ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.04.2020
Lūznavas muižā atdzims senā smēde
Rēzeknes novada pašvaldība ir iecerējusi kultūrvēsturiskā objekta - Lūznavas muižas smēdes - atjaunošanu, iesaistoties Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. G. projektā LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām” (akronīms Crafts (Amatniecība)). Lūznavas muižas kompleksa smēdes atjaunošanas mērķis ir pasargāt ēkas konstrukcijas no tālākas degradācijas un radīt ēkā saimnieciskās darbības veikšanai piemērotus apstākļus.
 Lasīt vairāk