Publicēts 05.10.2020
Verēmu pamatskolas skolēni piedalījās veselību veicinošā ekskursijā uz Siguldu
Verēmu pamatskolas 4.,8. un 9. klašu skolēniem 2. oktobrī bija iespēja ESF projekta ,,Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā’’ ietvaros, sadarbībā ar Rēzeknes novada pasšvaldību un Multifunkcionālo atbalsta un izaugsmes centru ,,SkalaDar’’, piedalīties veselību veicinošā ekskursijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.10.2020
Tiskādu skolēni viesojas Jaundomes muižā
2020. gada 30. septembrī Tiskādu vidusskolas 1.-6. klases skolēni projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001) ietvaros devās mācību vizītē uz Jaundomes muižu (Jaundomes vides izglītības centrs), kas atrodas Rāznas Nacionālā parka teritorijā, Ezernieku pagasta Jaundomē. Mācību vizīte deva iespēju skolēniem iepazīties ar vienu no lielākajām saldūdens zivju mulāžu kolekcijām Latvijā, apskatīt putnu izbāzeņus un citus eksponātus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.09.2020
Tehniskā diena Nautrēnu vidusskolā
ESF projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “ Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Nautrēnu vidusskolā 3. – 9. klašu skolēniem norisinājās tehniskā diena “Eksperimentē kopā ar citiem “.Visas dienas gaitā katram skolēnam bija iespēja piedalīties trīs radošajās darbnīcās, kurās nācās ne tikai radoši izpausties un tehniski konstruēt, mācīties spriest un izdarīt secinājumus, bet arī attīstīt sadarbības prasmes un darboties komandās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.09.2020
Kaunatas vidusskolas skolēni ceļo pa “Pārvērtību pasauli”
17. septembris Kaunatas vidusskolas 1.-9. klašu skolēniem bija atšķirīgs no citām mācību dienām, jo skolā norisinājās tehniskās jaunrades diena “Pārvērtību pasaule”, kuras programma balstījās uz eksperimentiem, darbnīcām un konkursiem fizikā, ķīmijā, bioloģijā, ģeogrāfijā un dabaszinībās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.09.2020
Turpinās esošo un topošo kopienu līderu mācības un darbs pie iniciatīvām Latgalē
2020. gada septembra nogalē biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā uzsāks otro tiešsaistes mācību norisi esošajiem un topošajiem kopienu līderiem Latgales reģionā, pēc tam sniedzot iespēju piedalīties iniciatīvu konkursā un saņemt finansējumu savu ideju īstenošanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.09.2020
Maltas vidusskolas audzēkņi apmeklē Gulbeni
Saulainā 9. septembra rītā projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros divdesmit Maltas vidusskolas 2. un 3. klašu skolēni kopā ar skolotājām Nadeždu Tarakanovu un Ināru Romančuku devās mācību vizītē uz Gulbeni, lai apmeklētu izglītojošo un interaktīvo centru “Dzelzceļš un Tvaiks”, kas atrodas Gulbenes dzelzceļa stacijas vēsturiskajā ēkā. Šeit izvietotas 30 interaktīvas ierīces, ar kuru palīdzību var iepazīt dzelzceļa darbību, vēsturi un attīstību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.09.2020
Karjeras attīstības atbalsta projekts turpinās
2020./2021. mācību gadā Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” turpināsies, taču ir mainīti akcenti, jo tagad visi četri Rēzeknes novada skolās strādājošie pedagogi karjeras konsultanti ir ieguvuši sertifikātus un var sniegt individuālās konsultācijas 7.-12. klašu izglītojamajiem. Tās ir sarunas atbilstoši izglītojamā vecuma īpatnībām un vajadzībām, lai palīdzētu tiem apzināties savas spējas un iespējas, izvēlēties personībai piemērotāko profesiju, attīstītu personiskās prasmes patstāvīgu karjeras lēmumu pieņemšanai. Konsultāciju laikā ir iespējams arī sagatavot kvalitatīvu CV un motivācijas vēstuli, apgūt darba meklēšanas prasmes.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.09.2020
Bērni un jaunieši brauca Veselību veicinošās ekskursijās
Vasaras nogalē, no 24. augusta līdz 30. augustam, norisinājās trīs veselību veicinošas ekskursijas. Kopumā pasākumā piedalījās 79 Rēzeknes novada bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 24 gadiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.09.2020
Dricānu vidusskolā tehniskā diena “EKSPERIMENTĒ!” kopā ar Zinātkāres centru ZINOO
Sadarbībā ar Cēsu Zinātkāres centra “ZINOO” komandu Dricānu vidusskolā tika organizēta tehniskā diena skolas 1.-9. klašu skolēniem. Visas dienas garumā bērniem bija iespēja darboties tehniski radošajās darbnīcās, aplūkot interaktīvos eksponātus un meklēt atbildes Zinātkāres stacijās un baudīt eksperimentu izrādes šovu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.09.2020
Uzsākta projekta „Amatniecība bez robežām”, akronīms CRAFTS, īstenošana
 Lasīt vairāk