Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

Publicēts 30.05.2016

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr.696 «Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība» 39. punktu informāciju par izsniegtajām bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām pašvaldība ievieto savā tīmekļa vietnē. Atļaujas izsniedzējs savā tīmekļa vietnē ievieto arī informāciju par zemes dzīļu izmantošanas ierobežošanu, apturēšanu, licenču vai atļauju anulēšanu.

Atļaujas Nr.

 

Izsniegšanas datums Termiņš, līdz kuram atļauja derīga

Saņēmējs

Atradnes nosaukums Derīgo izrakteņu veids
2/2011 21.04.2011 20.04.2021 Juris Deglis Pļuskova Smilts – grants
3/2011 05.05.2011 04.05.2021 SIA “Dolo” Akmenīši Smilts – grants un smilts
4/2011 16.06.2011 12.05.2021 SIA “Mežkalns” Pasaka Smilts – grants un smilts
11-2.1/1/2012 05.01.2012 30.05.2021 Silvija Grāvīte Lipuški, iecirknis “Kurmīši” Smilts – grants un smilts
11-2.1/82/2012 02.08.2012 25.10.2036 SIA “Karjers EU” Aizvējš Smilts – grants un smilts
11-2.1/4/2013 21.02.2013 20.09.2037 AS “Latvijas valsts meži” Balda Smilts – grants un smilts
11-2.1/61/2013 05.09.2013 01.04.2023 SIA “Motors” Gajeva – 2013.gada izpētes iecirknis Smilts – grants un smilts
11-2.1/5/2014 20.03.2014 05.12.2023 Vladislavs Tukišs Lipuški Smilts – grants un smilts
11-2.1/8/2014 19.06.2014 31.12.2020 SIA “Ceļi un Tilti” Grantskalni 2 Smilts – grants
11-2.1/120/2014 18.12.2014 31.12.2021 SIA “IMG Trading” Alojas Smilts – grants un smilts
11-2.1/8/2015 21.05.2015 03.03.2039 SIA “LATGrants” Ezerkrasts Smilts – grants un smilts
11-2.1/95/2015 19.11.2015 08.09.2040 SIA “MML” Meirāni Smilts – grants un smilts
11-2.1/96/2015 17.12.2015 24.09.2040 SIA “Stone Invest” Zvaniņi 4 Smilts – grants un smilts
11-2.1/6/2016 18.02.2016 31.12.2020 SIA “BRKS” Grantskalni 3” Smilts – grants
11.2.1/1/2018 18.01.2018 02.11.2042 SIA „RINOX” „Silaine” Smilts – grants un smilts
11.2.1/79/2018 03.05.2018 03.01.2043 SIA „BRĪNUMS R” „Brīnums” Smilts – grants un smilts
11.2.1/80/2018 07.06.2018 08.03.2043 SIA „Latgalija” „Zemozoli 1” Smilts
11.2.1/1279/2018 05.07.2018. 28.05.2043 SIA “Eva Invest” Krupeniški Smilts
11.2.1/6/2019 07.03.2019. 04.04.2043 SIA “Motors” Lipuški, iecirknis “Strauti” Smilts – grants un smilts
11.2.1/8/2019 04.04.2019. 26.01.2034 AS “Latvijas valsts meži” Feimaņi Smilts – grants un smilts
11.2.1/15/2019 20.06.2019. 13.12.2043 SIA “Ceļi un Tilti” Kozeļņiki – 2 Smilts
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0