Biedrība „OLĀ” realizējusi projektu „Zemes kultivēšanas un sniega tīrīšanas sociālpalīdzība Rēzeknes novada un Viļānu iedzīvotājiem”

Publicēts 22.05.2015
Foto no interneta resursiem

Biedrība „OLĀ” ir īstenojusi projektu Nr. 14-01-LL23-L413101-000012 „Zemes kultivēšanas un sniega tīrīšanas sociālpalīdzība Rēzeknes novada un Viļānu iedzīvotājiem”, kurš realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Attīstības stratēģijas 2008 – 2013. gada 2. rīcībā „Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana (Dienas centru izveide, veļas mazgātuve, interneta pieejas punkts, krīzes centru, dažādu sociālo pakalpojumu punktu izveide, utml.)”, ietvaros. Projekta vērtēšanas un īstenošanas laiks: 01.11.2014. – 01.05.2015. Publiskais finansējums: EUR 3839,33 (ELFLA).

Projekta mērķis ir paplašināt sociālo pakalpojumu klāstu Viļānu un Rēzeknes novada lauku iedzīvotājiem, par ko ir arī rakstiski informēti Rēzeknes un Viļānu novada Sociālie dienesti. Projekta ietvaros ir izveidots pakalpojums ar sociālu raksturu, kas ir mērķēts uz ārpus apdzīvoto vietu iedzīvotājiem, maznodrošinātam sociālajam slānim un pensionāriem. Pakalpojuma ietvaros tiks sniegta iespēja notīrīt pieeju savam īpašumam un pieeju mazākas nozīmes valsts ceļiem ziemas periodā, un palīdzēt apstrādāt (uzart) zemi mazdārziņiem. Pakalpojums varētu izmaksāt 8,00 – 10,00 EUR stundā, kurā iekļauts biedrības biedru privātā transporta amortizācija, degviela tehnika, eļļas, darbaspēks un elementārās aprīkojuma uzturēšana, apkopes izmaksas plus ceļa izdevumi (degvielas izmaksas transportam).

Pakalpojumi tiks sākti sniegt no 15.jūnija sadarbībā ar Rēzeknes un Viļānu novada Sociālajiem dienestiem.

Biedrība „OLĀ”
Jorens Jasevičs
Tel.: 20221976
E-pasts: j.jasevics@inbox.lv

logo_logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0