Automašīnas HYUNDAI TRAJET pārdošana atkārtotas izsolē Audriņu pagastā

Publicēts 05.07.2018

Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar lejupejošu soli automašīnas HYUNDAI TRAJET, valsts reģistrācijas Nr.GE4027.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Audriņu pagasta pārvaldē Lidicas ielā 17, Audriņos, Audriņu pag., Rēzeknes nov., darba dienās, laiks 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, mājaslapās www.audrini.lv., www.rezeknesnovads.lv.
Apskatīt var darba dienās, laiks 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00, iepriekš zvanot pa tālruni 20240381.
Pieteikumus reģistrē Audriņu pagasta pārvaldē, līdz 17.07.2018. darba dienās, laiks 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00.
Izsole notiks Lidicas ielā 17, Audriņos, Audriņu pag., Rēzeknes nov., Audriņu pagasta pārvaldes telpās 2018. gada 18.jūlijā, plkst.10.00.
Automašīnas HYUNDAI TRAJET nosacītā cena – EUR 675,00.
Nodrošinājuma nauda – 10 % no nosacītās cenas – EUR 67,50 jāieskaita Audriņu pagasta pārvaldes, reģ.Nr.90000014512, kontā Nr.LV35HABA0551025704678, A/S “SWEDBANK”, kods HABALV22, vai jāiemaksā Audriņu pagasta pārvaldes kasē.
Samaksa par pirkumu jāveic līdz 24.07.2018.

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0