Aptauja Rēzeknes novada uzņēmējiem!

Publicēts 25.09.2018

Rēzeknes novada pašvaldība ir uzsākusi darbu pie Rēzeknes novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam izstrādes, kas noteiks novada prioritātes un galvenos attīstības virzienus nākamajiem 7 gadiem. Šī plānošanas dokumenta izstrādes ietvaros, pašvaldība ir paredzējusi iekļaut dažādus pasākumus uzņēmējdarbības vides atbalstam, tai skaitā infrastruktūras attīstībai un sadarbības uzlabošanai.

Aicinām ikvienu Rēzeknes novada uzņēmēju, komersantu, mājražotāju, amatnieku un tūrisma pakalpojumu sniedzēju piedalīties aptaujā un izteikt savu viedokli par uzņēmējdarbības vidi novadā.

Aptaujas rezultāti ir anonīmi un tiks publicēti tikai apkopotā veidā.

Iegūtos rezultātus izmantosim Rēzeknes novada attīstības programmas izstrādē.

Jūsu vērtējumu un priekšlikumus uzņēmējdarbības vides attīstībai gaidīsim, aizpildot aptaujas anketu tiešsaistē!

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0